Wykonawstwo

Firma Blitzmann Polska chcąc zapewnić swoim klientom najwyższy standard usług, proponuje wykonawstwo w zakresie:

 
 
Icon

Instalacje niskiego i średniego napięcia

• Linie kablowe niskiego i średniego napięcia
• Stacje transformatorowe SN/NN
• Rozdzielnie główne i oddziałowe
• Wnętrzowe instalacje elektryczne
• Instalacje automatyki i sterowania
• Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne

 
Icon

Instalacje słaboprądowe

• Systemy okablowania strukturalnego
• Systemy wykrywania pożaru SAP
• Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)
• Systemy telewizji przemysłowej CCTV
• Instalacje antywłamaniowe SSWIN
• Systemy kontroli dostępu AC
• Systemy telekomunikacyjne
• Systemy EIB (inteligentny dom)

 
Turbiny WIATROWE

Instalacje teletechniczne i telekomunikacyjne

• sieci magistralne i rozdzielcze w technologii miedzianej i światłowodowej
• prefabrykacji rozdzielnic elektrycznych i sterowniczych każdego typu
• trakty światłowodowe
• kanalizacja teletechniczna (rurociągi kablowe, kanalizacja pierwotna i wtórna, mikrokanalizacja)
• przyłącza do budynków
• instalacje abonenckie
• instalacje PON (Passive Optical Network- Pasywne Sieci Optyczne) • FTTH (Fiber To The Home- doprowadzenie szerokopasmowego Internetu do klienta końcowego przez włókno światłowodowe)
• linie napowietrzne
• budowie stacji transformatorowych,
• instalacjach logicznych

 
Oświetlenie INDUKCYJNE

Serwis i utrzymanie ruchu

• Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
• Konserwacje
• Remonty
• Przeglądy i oceny stanu technicznego instalacji elektrycznych
• Inwentaryzacja istniejących instalacji elektrycznych i rozdzielnic
• Optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej

 
Oświetlenie LED

Projektowanie

• Projekty instalacji elektrycznych sn/nn
• Projekty instalacji słaboprądowych
• Projekty instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego

 
Turbiny WIATROWE

Badania i pomiary

• Pomiary instalacji elektrycznych (m.in. pomiary rezystancji izolacji, pomiary skuteczności ochrony przeciwpożarowej, pomiary natężenia oświetlenia)
• Badania i przeglądy instalacji elektrycznych

 
Turbiny WIATROWE

Audyt energetyczny

• audyty i modernizacje systemów oświetlenia
• audyty elektrycznych systemów napędowych
• audyty systemów sprężonego powietrzna
• audyty układów zasilania i badania jakości energii w punkcie przyłącza
• pomiary termowizyjne budynków i urządzeń
• audyty układów klimatyzacji i wentylacji
• analizy umów zakupu energii elektrycznej
• gospodarka mocą bierną
• doradztwo energetyczne przedsięwzięć modernizacyjnych